Terminy egzaminów poprawkowych

  • 27-07-2020 9:58
Obrazek newsa Terminy egzaminów poprawkowych

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

Część pisemna rozpocznie się o godz. 9.00. Czas trwania części pisemnej to maksymalnie 60 min. Ustny egzamin poprawkowy przeprowadza się w tym samym dniu po przerwie trwającej co najmniej 30 min od czasu zakończenia pisemnego egzaminu poprawkowego. Zdający po wylosowaniu zestawu ma 15 minut na przygotowanie się, a następnie 20 min na odpowiedź.

1) 24.08.2020 r. godz. 9.00

- język polski, sala 7

- język angielski, sala 8

- matematyka, sala 3

- język włoski, sala 6

2) 25.08.2020 r. godz. 9.00

- geografia, sala 6

- zasady żywienia, sala 8

Przypominamy zdającym o zachowaniu reżimu sanitarnego (ochrona twarzy, rękawiczki).