Formularze deklaracji w pliku WORD

Wypełnione elektronicznie deklaracje należy wysłać jako załącznik w e-mailu na adres maturzysci@gastronom.edu.pl oraz złożyć jeden wydrukowany dwustronnie egzemplarz u wychowawcy klasy.Czynności przygotowania i wysyłania deklaracji maturalnej
w wersji elektronicznej:

 

 1) Pobrać właściwą deklarację. Zapisać plik wg instrukcji poniżej.

 Plik wysyłany na maila powinien być zapisany wg poniższego przykładu:

imię_nazwisko_klasa, np. –> jan_nowak_4tż1.doc

Identyfikator szkoły, który należy wpisać w prawym górnym rogu, to 246101 – A7326.


2) Uzupełnić plik deklarację zgodnie z wymaganymi polami. Nazwisko, imię, miejsce urodzenia, ulicę piszemy z dużej litery, a następne małe litery (nie piszemy tyko dużymi). Przed nazwą ulicy nie wpisujemy “ul., al.” itp. tylko jej nazwę. Płeć wykreślamy nieprawidłową.


3) Sprawdzić poprawność wprowadzonych danych, ponownie zapisać zmiany, a następnie wysłać na adres mailowy podany powyżej.


Przykład wypełnionej deklaracji znajduje się poniżej. Pola uzupełnione podświetlone zostały na niebiesko.

 

Załącznik 1a 

Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie; (3) absolwenta technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019.