Bieżący tydzień: 20 stycznia - 26 stycznia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
religia
3 3TŻ1/3KL religia międzyoddziałowa - Płonka W. (7)
geografia
3 KL - Grabowska B. (6)
OUK
3 KL-1/2 - Świerczek H. (O.K.)
religia
3 3TŻ1/3KL religia międzyoddziałowa - Płonka W. (7)
j. polski
3 KL - Kanik J. (7)
zaj. z wych.
3 KL - Jąkalska A. (2)
OUK
3 KL-1/2 - Świerczek H. (O.K.)
j. angielski
3 KL - Zyzańska R. (17)
j. polski
3 KL - Kanik J. (7)
j. rosyjski
3 KL-1/2 - Wikło J. (5a)
j. fran.
3 KL-2/2 - Nawrocka-Kaniewska A. (7)
matematyka
3 KL - Jąkalska A. (18)
OUK
3 KL-1/2 - Świerczek H. (O.K.)
matematyka
3 KL - Jąkalska A. (18)
HiS
3 KL - Świerczek M. (8)
j. polski
3 KL - Kanik J. (6)
DzGwG
3 KL - Tarędź A. (18)
OUK
3 KL-1/2 - Świerczek H. (O.K.)
j. ang.K
3 KL-2/2 - Zyzańska R. (15a)
HiS
3 KL - Świerczek M. (17)
wf
3 KL-w1 - Adamczyk I. (sił)
DzGwG
3 KL - Tarędź A. (4)
UK
3 KL - Czurczak-Frycz S. (17)
OUK
3 KL-1/2 - Świerczek H. (O.K.)
j. ang.K
3 KL-2/2 - Zyzańska R. (15a)
UK
3 KL - Czurczak-Frycz S. (20)
DzGwG
3 KL - Tarędź A. (4)
j. angielski
3 KL - Zyzańska R. (21)
j. ros.K
3 KL-1/2 - Wikło J. (5a)
OUK
3 KL-2/2 - Karkut I. (O.K.)
UK
3 KL - Czurczak-Frycz S. (20)
j. angielski
3 KL - Zyzańska R. (21)
j. ros.K
3 KL-1/2 - Wikło J. (5a)
OUK
3 KL-2/2 - Karkut I. (O.K.)
geografia
3 KL - Grabowska B. (13)
wf
3 KL-w1 - Adamczyk I. (sił)
wf
3 KL-w2 - Podolska M. (sgs)
OUK
3 KL-2/2 - Karkut I. (O.K.)
wf
3 KL-w1 - Adamczyk I. (sgs)
wf
3 KL-w2 - Podolska M. (sgw)
OUK
3 KL-2/2 - Karkut I. (O.K.)
wf
3 KL-w2 - Podolska M. (sił)
OUK
3 KL-2/2 - Karkut I. (O.K.)
07:30
1
08:15
08:20
2
09:05
09:15
3
10:00
10:10
4
10:55
11:05
5
11:50
12:05
6
12:50
13:05
7
13:50
14:00
8
14:45
14:50
9
15:35
15:40
10
16:25