Przejdź do treści Przejdź do menu

„Od tradycji po nowoczesne technologie w cukiernictwie w Europie”


„Od tradycji po nowoczesne technologie w cukiernictwie w Europie”
to tytuł nowego projektu, który niebawem będzie realizowany w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych.


Wniosek złożony przez nauczycieli naszej szkoły w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i został zaakceptowany.

Projekt skierowany jest do młodzieży uczącej się w zawodzie technik technologii żywności.


Głównymi jego celami są:

  • zwiększenie zainteresowania kierunkiem technik technologii żywności,
  • podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów-cukierników poprzez obserwację i udział w praktycznych zajęciach
    w międzynarodowej grupie we Francji,
  • podniesienie ich kompetencji językowych w celu przygotowania do przyszłej pracy zawodowej poza granicami kraju.


Nowe informacje na temat  projektu będą pojawiały się na bieżąco.