Przejdź do treści Przejdź do menu

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych rozpoczął swoje dzieje w 1945 roku jako Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym I Stopnia i Państwowa Szkoła Zawodowa Żeńska. W roku szkolnym 1946/47 powstało 3-letnie Państwowe Gimnazium Gospodarcze, które dwa lata później zostało przekształcone w 4-letnie Liceum Przemysłu Gastronomicznego.

W latach1945-50 zajęcia odbywały się w budynku przy ul. Osuchowskiego 8. W roku 1950/51 istniało w Szkole 4-letnie Liceum Przemysłu Gastronomicznego, 2-letnia Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i 5-letnie Technikum Gastronomiczne Ministerstwa Handlu Wewnętrznego. W tym też roku Szkoła otrzymała budynek przy ul Wyspiańskiego 5 (w którym mieści się do chwili obecnej).

W roku szkolnym 1952/53 otrzymuje drugi budynek przy ul. Sobieskiego 15 z przeznaczeniem na internat, który w roku 1964-po gruntownym remoncie zostaje przysposobiony do zajęć dydaktycznych. I taki stan trwa do dziś. W latach 1956/57 Szkołę przejmuje Ministerstwo Oświaty. W jej skład wchodzi: 5-letnie Technikum Gastronomiczne i 3-letnia Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna, przemianowana w 1960 na Zasadniczą Szkołę Gospodaczą ze specjalnościami: kelner, rzeźnik, piekarz, kucharz.

Dalsze losy struktury Szkoły przedstawiały się rozmaicie.W latach 1971/72 powstał Zespół Szkół Zawodowych nr 2, w skład którego weszły: Technikum Gastronomiczne im. M. Fornalskiej z Wydziałem dla Pracujących oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 z Wydziałem dla Pracujących.W roku szkolnym 1973/74 powstaje 4-letnie Liceum Zawodowe. Siedemnaście lat później wraz ze zmianami ustrojowymi powstaje 4-letnie Liceum Handlowo – Kupieckie o specjalności technik organizacji handlu i obrotu towarowego, które w roku 1991 przekształciło się w 4-letnie Liceum Handlowe o specjalności technik handlowiec. W latach 1997/98 w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 wchodziło: 5-letnie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, 4-letnie Liceum Zawodowe, 5-letnie Technikum Handlowe i 3-letnia Szkoła Zasadnicza.

W roku szkolnym 1999/00 Szkoła otrzymuje nową nazwę – Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych. Od roku 1945 Szkoła prowadzi warsztaty – początkowo mieściły się one przy ul. Osuchowskiego 8, później przy ul. Wyspiańskiego 5, następnie w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul.Piastowskiej 44, a obecnie przy ul. Filarowej 50. W warsztatach szkolnych odbywają naukę zawodu i okresowe praktyki zawodowe klasy Technikum Gastronomicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Warsztaty przygotowują obiady dla konsumentów spoza Szkoły, a ponadto prowadzą działalność usługową na zlecenie instytucji, przedsiębiorstw i osób indywidualnych, polegającą na obsłudze gastronomicznej narad, konferencji, przyjęć i bankietów. Uczniowie pionu handlowego odbywają naukę zawodu w placówkach handlowych na terenie miasta i całego powiatu.