KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

mgr inż. Dorota Wojciech


Praktyki zawodowe odbywają się w terminie 01.06.20r.- 26.06.20r. Młodzież z klas o profilach technik żywienia i usług gastronomicznych,  kelner i technik technologii żywności podjęła pracę  w trzydziestu trzech zakładach gastronomicznych i siedmiu zakładach cukierniczych. 

20 uczniów z klasy trzeciej o profilu technik technologii żywności w maju zakończyło czterotygodniową praktykę zawodową w Firmie Symulacyjnej Beskidy poprowadzonym metodą on-line przez Bielskie Centrum Edukacji w Bielsku-Białej. 

 


Harmonogram praktyki zawodowej w roku szkolnym 2019/20

PRAKTYKA ZAWODOWA

w klasach Technikum Zawodowego nr 8


 


ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W KLASACH 1-3 BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

PRACOWNICY MŁODOCIANI

 


Aktualnie współpracujemy z blisko 60 podmiotami szkolącymi uczniów. Są to znane z dobrej kuchni restauracje, karczmy oraz nowoczesne stołówki. Wszyscy uczniowie pionu gastronomicznego w toku kształcenia zapoznają się z gastronomią hotelową. Przyszli technicy żywienia i usług gastronomicznych na praktykach produkują potrawy i poznają arkana organizowania usług gastronomicznych z wykorzystaniem programów komputerowych, profesjonalnej obsługi bankietów, konferencji, seminariów. spotkań biznesowych i prywatnych, a także świadczenia usług cateringowych. Uczniowie z klas o profilu technik usług kelnerskich dodatkowo przygotowują się do wykonywania zadań barmana i baristy.
Uczniowie z klas o profilu
technik technologii żywności w ramach pierwszej praktyki w zakładach cukierniczo-piekarniczych i cukierniach hotelowych produkują wyroby cukiernicze, poznają sztukę dekorowania ciast, ciasteczek, tortów, deserów i zasady magazynowania. Druga praktyka wprowadza w zagadnienia organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie żywności. Opanowanie tych wszystkich umiejętności w praktyce zgodnie z z europejskimi standardami w zakładach oraz w Szkole otwiera przed absolwentami ZSGiH perspektywy wykonywania ciekawej pracy w gastronomii i branży spożywczej, szybkiego awansu i podejmowania własnej działalności gospodarczej. Zawody związane z żywieniem ludzi i produkowaniem żywności są bardzo poszukiwane na rynku polskim i w krajach UE.Równolegle do praktyk zawodowych Szkoła organizuje uczniom w toku kształcenia zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych przy ul. Filarowej 50, szkolnych pracowniach technologicznych i obsługi gości w budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 15 i otwartych we wrześniu 2019r. ze środków unijnych Pracowniach Szkolnych przy ul. Filarowej 52.
Miejsca praktyk zamieszczone są poniżej, zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych tych zakładów w celu lepszego rozeznania.

 


Wykaz zakładów, z którymi współpracuje ZSGiH w Bielsku-Białej
w ramach prowadzenia praktyk zawodowych

 

1. Miejsca praktyk dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia

2.PRAKTYKA ZAWODOWA W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH