Przejdź do treści Przejdź do menu

W Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej doradztwo zawodowe realizowane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 sierpnia 2018r.  W sprawie doradztwa zawodowego, w oparciu o Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego i Program Realizacji Doradztwa Zawodowego.Realizacja doradztwa zawodowego w poszczególnych klasach:

 

Branżowa Szkoła I Stopnia (wszystkie klasy)

Klasy I Technikum
(dla absolwentów SP)

Zajęcia na lekcjach doradztwa zawodowego.

Tematyka obejmuje cztery obszary:

  1. Poznawanie własnych zasobów.
  2. Świat zawodów i rynek pracy.
  3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie.
  4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

Wszystkie klasy

Tematyka doradztwa zawodowego realizowana na wszystkich przedmiotach na podstawie WSDZ

(m.in. lekcje wychowawcze, zajęcia z pedagogiem i doradcą zawodowym).