Przejdź do treści Przejdź do menu

Przedstawiciele Samorządu uczniowskiego:

Przewodniczący:

Tomasz Krawczyk, klasa 3TŻ2

Zastępcy przewodniczącego:

Natalia Pasławska, klasa 3TŻ2

              

Delegaci do Młodzieżowej Rady Miasta

            Natalia Pindel - 3TŻ1, Kamil Kąkol-Kominiak - 3TŻ2

 
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) – mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.
Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła miłośników przyrody czy gier komputerowych, dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

Ostatnie aktualności Samorząd uczniowski