Bieżący tydzień: 16 września - 22 września
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
religia
1 TŻ1g - Płonka W. (8)
j. niemiecki
1 TŻ1g-2/2 - Chilińska A. (14)
matematyka
1 TŻ1g - Kempys M. (15)
PTwG
1 TŻ1g-1/2 - Pieńkowska B. (F1)
religia
1 TŻ1g - Płonka W. (8)
geografia
1 TŻ1g - Grabowska B. (13)
TechGT
1 TŻ1g-1/2 - Konstanty M. (17)
TechGT
1 TŻ1g-2/2 - Pieńkowska B. (20)
wos
1 TŻ1g - Wójcik-Nowak A. (17)
PTwG
1 TŻ1g-1/2 - Pieńkowska B. (F1)
biologia
1 TŻ1g - Krzyżanowska G. (5)
historia
1 TŻ1g - Wójcik-Nowak A. (15)
TechGT
1 TŻ1g-1/2 - Konstanty M. (17)
TechGT
1 TŻ1g-2/2 - Pieńkowska B. (20)
przeds.
1 TŻ1g - Tarędź A. (18)
PTwG
1 TŻ1g-1/2 - Pieńkowska B. (F1)
j. angielski
1 TŻ1g-1/2 - Mnich M. (5a)
informatyka
1 TŻ1g-2/2 - Kempys M. (5)
wf
1 TŻ1g-w1 - Błasiak W. (sgw)
wf
1 TŻ1g-w2 - Szafran A. (sgs)
j. polski
1 TŻ1g - Kanik J. (17)
WiBPwG
1 TŻ1g - Pieńkowska B. (20)
PTwG
1 TŻ1g-1/2 - Pieńkowska B. (F1)
j. angielski
1 TŻ1g-2/2 - Gniewek E. (OK-F)
informatyka
1 TŻ1g-1/2 - Grabowska B. (5)
j. angielski
1 TŻ1g-2/2 - Gniewek E. (5a)
wf
1 TŻ1g-w1 - Błasiak W. (sgw)
wf
1 TŻ1g-w2 - Szafran A. (sgs)
historia
1 TŻ1g - Wójcik-Nowak A. (17)
wf
1 TŻ1g-w1 - Błasiak W. (sgs)
wf
1 TŻ1g-w2 - Szafran A. (sgw)
j. angielski
1 TŻ1g-1/2 - Mnich M. (OK-F)
PTwG
1 TŻ1g-2/2 - Pieńkowska B. (F1)
matematyka
1 TŻ1g - Kempys M. (2)
j. polski
1 TŻ1g - Kanik J. (15)

1 TŻ1g - Świerczek H. (15)
edb
1 TŻ1g - Sitek A. (20)
j. wł.
1 TŻ1g-1/2 - Olma M. (OK-F)
PTwG
1 TŻ1g-2/2 - Pieńkowska B. (F1)
wdż
1 TŻ1g - Wójcik-Nowak A. (4)
przeds.
1 TŻ1g - Tarędź A. (21)
matematyka
1 TŻ1g - Kempys M. (18)
wok
1 TŻ1g - Kwiatkowska-Kos E. (21)
PTwG
1 TŻ1g-2/2 - Pieńkowska B. (F1)
chemia
1 TŻ1g - Danek A. (4)
zaj. z wych.
1 TŻ1g - Kempys M. (18)
j. polski
1 TŻ1g - Kanik J. (21)
PTwG
1 TŻ1g-2/2 - Pieńkowska B. (F1)
fizyka
1 TŻ1g - Piszczek K. (18)
07:30
1
08:15
08:20
2
09:05
09:15
3
10:00
10:10
4
10:55
11:05
5
11:50
12:05
6
12:50
13:05
7
13:50
14:00
8
14:45
14:50
9
15:35