Bieżący tydzień: 22 czerwca - 28 czerwca
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
wf
1 TŻ1p-w1,1TŻ2p-w1 - Błasiak W. (sgw)
wf
1 TŻ1p-w2 - Szafran A. (sgs)
jęz. o. zaw.
1 TŻ1p-1/2 - Nawrocka-Kaniewska A. (5a)
j. angielski
1 TŻ1p-2/2 - Mohl M. (5)
PTG
1 TŻ1p-1/2 - Czernik Marek K. (9)
PTG
1 TŻ1p-2/2 - Kłopotowska M. (10)
wf
1 TŻ1p-w1,1TŻ2p-w1 - Błasiak W. (sgw)
wf
1 TŻ1p-w2 - Szafran A. (sgs)
wf
1 TŻ1p-w1,1TŻ2p-w1 - Błasiak W. (sgs)
wf
1 TŻ1p-w2 - Szafran A. (sgw)
PTG
1 TŻ1p-1/2 - Czernik Marek K. (9)
PTG
1 TŻ1p-2/2 - Kłopotowska M. (10)
TechGT
1 TŻ1p - Skrzypek A. (2)
matematyka
1 TŻ1p - Jąkalska A. (18)
religia
1 TŻ1p - Płonka W. (1)
PTG
1 TŻ1p-1/2 - Czernik Marek K. (9)
PTG
1 TŻ1p-2/2 - Kłopotowska M. (10)
fizyka
1 TŻ1p - Piszczek K. (2)
plast.
1 TŻ1p - Żydek E. (2)
j. fran.
1 TŻ1p-1/2 - Nawrocka-Kaniewska A. (14)
j. angielski
1 TŻ1p-2/2 - Mohl M. (15)
historia
1 TŻ1p - Wójcik-Nowak A. (2)
PTG
1 TŻ1p-1/2 - Czernik Marek K. (9)
PTG
1 TŻ1p-2/2 - Kłopotowska M. (10)
zaj. z wych.
1 TŻ1p - Nawrocka-Kaniewska A. (8)
biologia
1 TŻ1p - Krzyżanowska G. (2)
chemia
1 TŻ1p - Danek A. (13)
j. fran.
1 TŻ1p-1/2 - Nawrocka-Kaniewska A. (5a)
informatyka
1 TŻ1p-2/2 - Sitek A. (5)
PTG
1 TŻ1p-1/2 - Czernik Marek K. (9)
PTG
1 TŻ1p-2/2 - Kłopotowska M. (10)
religia
1 TŻ1p - Płonka W. (4)
j. angielski
1 TŻ1p-1/2 - Gniewek E. (0)
j. fran.
1 TŻ1p-2/2 - Nawrocka-Kaniewska A. (5a)
historia
1 TŻ1p - Wójcik-Nowak A. (13)
j. angielski
1 TŻ1p-1/2 - Gniewek E. (2)
j. fran.
1 TŻ1p-2/2 - Nawrocka-Kaniewska A. (5a)
TechGT
1 TŻ1p - Skrzypek A. (15)
informatyka
1 TŻ1p-1/2 - Grabowska B. (5)
jęz. o. zaw.
1 TŻ1p-2/2 - Nawrocka-Kaniewska A. (0)
TechGT
1 TŻ1p - Skrzypek A. (20)
geografia
1 TŻ1p - Grabowska B. (6)
matematyka
1 TŻ1p - Jąkalska A. (18)
j. polski
1 TŻ1p - Szczugiel J. (8)
edb
1 TŻ1p - Sitek A. (20)
j. polski
1 TŻ1p - Szczugiel J. (20)
j. polski
1 TŻ1p - Szczugiel J. (8)
WiBPwG
1 TŻ1p - Zielińska B. (20)
WiBPwG
1 TŻ1p - Zielińska B. (20)
07:30
1
08:15
08:20
2
09:05
09:15
3
10:00
10:10
4
10:55
11:05
5
11:50
12:05
6
12:50
13:05
7
13:50
14:00
8
14:45
14:50
9
15:35
15:40
10
16:25