Bieżący tydzień: 22 czerwca - 28 czerwca
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
j. angielski
1 TŻKg-1/2 - Mnich M. (1)
OK
1 TŻKg-2/2 - Świerczek H. (O.K.)
biologia
1 TŻKg - Krzyżanowska G. (15)
zaj. z wych.
1 TŻKg - Świerczek H. (8)
wok
1 TŻKg - Kaps E. (7)
matematyka
1 TŻKg - Kempys M. (3)
OG
1 TŻKg-2/2 - Świerczek H. (O.K.)
TechGT
1 TŻKg-1/2 - Pieńkowska B. (20)
UiBPWG
1 TŻKg-2/2 - Wojciech D. (13)
matematyka
1 TŻKg - Kempys M. (2)
przeds.
1 TŻKg - Tarędź A. (6)
j. wł.
1 TŻKg-1/2 - Olma M. (0)
Techspin
1 TŻKg-2/2 - Karkut I. (5a)
informatyka
1 TŻKg-1/2 - Grabowska B. (5)
OG
1 TŻKg-2/2 - Świerczek H. (O.K.)
TechGT
1 TŻKg-1/2 - Pieńkowska B. (20)
UiBPWG
1 TŻKg-2/2 - Wojciech D. (13)
chemia
1 TŻKg - Danek A. (7)
wf
1 TŻKg-w1 - Szafran A. (sgs)
wf
1 TŻKg-w2 - Pawlik J. (sgw)
WiBPwG
1 TŻKg-1/2 - Kapustka D. (5)
Techspin
1 TŻKg-2/2 - Karkut I. (5a)
j. wł.
1 TŻKg-1/2 - Olma M. (0)
OG
1 TŻKg-2/2 - Świerczek H. (O.K.)
edb
1 TŻKg - Sitek A. (17)
PTwG
1 TŻKg-1/2 - Karkut I. (9)
j. wł.
1 TŻKg-2/2 - Olma M. (5a)
wf
1 TŻKg-w1 - Szafran A. (sgs)
wf
1 TŻKg-w2 - Pawlik J. (sgw)
j. polski
1 TŻKg - Kaps E. (8)
historia
1 TŻKg - Wójcik-Nowak A. (w)
j. angielski
1 TŻKg-1/2 - Mnich M. (20)
j. angielski
1 TŻKg-2/2 - Pietrzak-Szpak S. (15)
PTwG
1 TŻKg-1/2 - Karkut I. (9)
j. angielski
1 TŻKg-2/2 - Pietrzak-Szpak S. (5a)
wf
1 TŻKg-w1 - Szafran A. (sgs)
wf
1 TŻKg-w2 - Pawlik J. (sgw)
historia
1 TŻKg - Wójcik-Nowak A. (8)
j. polski
1 TŻKg - Kaps E. (7)
matematyka
1 TŻKg - Kempys M. (15)
PTwG
1 TŻKg-1/2 - Karkut I. (9)
informatyka
1 TŻKg-2/2 - Sitek A. (5)

1 TŻKg-1/2 - Świerczek H. (5a)
j. wł.
1 TŻKg-2/2 - Olma M. (0)
wos
1 TŻKg - Świerczek M. (1)
religia
1 TŻKg - Płonka W. (4)
przeds.
1 TŻKg - Tarędź A. (13)
PTwG
1 TŻKg-1/2 - Karkut I. (9)
fizyka
1 TŻKg - Piszczek K. (3)
religia
1 TŻKg - Płonka W. (4)
j. polski
1 TŻKg - Kaps E. (21)
geografia
1 TŻKg - Grabowska B. (6)
07:30
1
08:15
08:20
2
09:05
09:15
3
10:00
10:10
4
10:55
11:05
5
11:50
12:05
6
12:50
13:05
7
13:50
14:00
8
14:45
14:50
9
15:35