Bieżący tydzień: 20 stycznia - 26 stycznia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
j. angielski
2 TŻ2-1/2 - Mohl M. (F1)
j. angielski
2 TŻ2-2/2 - Wydra D. (F2)
PTwG
2 TŻ2-1/2 warsztaty - Dudys S. (@)
zaj. z wych.
2 TŻ2 - Konstanty M. (8)
TechGT
2 TŻ2-1/2 - Dudys S. (F1)
TechGT
2 TŻ2-2/2 - Konstanty M. (F2)
PTwG
2 TŻ2-1/2 warsztaty - Dudys S. (@)
j. wł.
2 TŻ2-1/2 j.wł. - Olma M. (5)
j. ang.G
2 TŻ2-2/2 j.ang.G. - Wydra D. (5a)
DzGwG
2 TŻ2 - Krzyżanowska G. (2)
TechGT
2 TŻ2-1/2 - Dudys S. (F3)
TechGT
2 TŻ2-2/2 - Konstanty M. (F2)
PTwG
2 TŻ2-1/2 warsztaty - Dudys S. (@)
j. ang.G
2 TŻ2-1/2 j.ang.G. - Mohl M. (4)
j. fran.
2 TŻ2-2/2 j.fran. - Nawrocka-Kaniewska A. (8)
DzGwG
2 TŻ2 - Krzyżanowska G. (2)
matematyka
2 TŻ2 - Jąkalska A. (3)
PTwG
2 TŻ2-1/2 - Dudys S. (F3)
PTwG
2 TŻ2-2/2 - Konstanty M. (F2)
PTwG
2 TŻ2-1/2 warsztaty - Dudys S. (@)
WiBPwG
2 TŻ2 - Czurczak-Frycz S. (4)
j. ang.G
2 TŻ2-1/2 j.ang.G. - Mohl M. (2)
j. ang.G
2 TŻ2-2/2 j.ang.G. - Wydra D. (7)
j. wł.
2 TŻ2-1/2 j.wł. - Olma M. (3)
j. fran.
2 TŻ2-2/2 j.fran. - Nawrocka-Kaniewska A. (1)
PTwG
2 TŻ2-1/2 - Dudys S. (F3)
PTwG
2 TŻ2-2/2 - Konstanty M. (F2)
PTwG
2 TŻ2-1/2 warsztaty - Dudys S. (@)
religia
2 TŻ2 - Talik J. (w)
matematyka
2 TŻ2 - Jąkalska A. (2)

2 TŻ2 - Świerczek H. (3)
PTwG
2 TŻ2-1/2 - Dudys S. (F3)
PTwG
2 TŻ2-2/2 - Konstanty M. (F2)
PTwG
2 TŻ2-2/2 warsztaty - Baścik K. (@)
j. polski
2 TŻ2 - Kaps E. (7)

2 TŻ2 - Świerczek H. (8)
j. angielski
2 TŻ2-1/2 - Mohl M. (15a)
j. angielski
2 TŻ2-2/2 - Wydra D. (14)
PTwG
2 TŻ2-1/2 - Dudys S. (F3)
PTwG
2 TŻ2-2/2 - Konstanty M. (F2)
PTwG
2 TŻ2-2/2 warsztaty - Baścik K. (@)
j. polski
2 TŻ2 - Kaps E. (7)
j. polski
2 TŻ2 - Kaps E. (8)
j. angielski
2 TŻ2-1/2 - Mohl M. (15a)
j. angielski
2 TŻ2-2/2 - Wydra D. (14)
PTwG
2 TŻ2-1/2 - Dudys S. (F3)
PTwG
2 TŻ2-2/2 - Konstanty M. (F2)
PTwG
2 TŻ2-2/2 warsztaty - Baścik K. (@)
matematyka
2 TŻ2 - Jąkalska A. (2)
wf
2 TŻ2-w1 - Podolska M. (sgs)
wf
2 TŻ2-w2 - Śnieżko P. (sgw)
religia
2 TŻ2 - Talik J. (13)
PTwG
2 TŻ2-2/2 warsztaty - Baścik K. (@)
matematyka
2 TŻ2 - Jąkalska A. (2)
wf
2 TŻ2-w1 - Podolska M. (sgs)
wf
2 TŻ2-w2 - Śnieżko P. (sgw)
PTwG
2 TŻ2-2/2 warsztaty - Baścik K. (@)
wf
2 TŻ2-w1 - Podolska M. (sgs)
wf
2 TŻ2-w2 - Śnieżko P. (sgw)
07:30
1
08:15
08:20
2
09:05
09:15
3
10:00
10:10
4
10:55
11:05
5
11:50
12:05
6
12:50
13:05
7
13:50
14:00
8
14:45
14:50
9
15:35
15:40
10
16:25
16:30
11
17:15