Bieżący tydzień: 14 października - 20 października
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
j. angielski
3 TT - Dulian E. (1)
TechnolProdC
3 TT-1/2 - Hojny B. (@)
wf
3 TT-w1 - Hyrlik A. (sgs)
wf
3 TT-w2,TŻ1-w2 - Błasiak W. (sgw)
wf
3 TT-w1 - Hyrlik A. (sgs)
wf
3 TT-w2,TŻ1-w2 - Błasiak W. (sgw)
PrProdC
3 TT-1/2 - Hojny B. (@)
j. angielski
3 TT - Dulian E. (1)
TechnolProdC
3 TT-1/2 - Hojny B. (@)
TechnolProdC
3 TT-2/2 - Nikiel D. (@)
wf
3 TT-w1 - Hyrlik A. (sił)
wf
3 TT-w2,TŻ1-w2 - Błasiak W. (sgw)
DzGwCuk
3 TT - Krzyżanowska G. (5)
PrProdC
3 TT-1/2 - Hojny B. (@)
PrProdC
3 TT-2/2 - Nikiel D. (@)
zaj. z wych.
3 TT - Machnicka A. (3)
TechnolProdC
3 TT-1/2 - Hojny B. (@)
TechnolProdC
3 TT-2/2 - Nikiel D. (@)
matematyka
3 TT - Machnicka A. (3)
HiS
3 TT - Świerczek M. (1)
PrProdC
3 TT-1/2 - Hojny B. (@)
PrProdC
3 TT-2/2 - Nikiel D. (@)
AnŻyw
3 TT - Danek A. (8)
TechnolProdC
3 TT-1/2 - Hojny B. (@)
TechnolProdC
3 TT-2/2 - Nikiel D. (@)
j. rosyjski
3 TT-1/2 j.ros. - Wikło J. (5a)
j. wł.
3 TT-2/2 j.wł. - Olma M. (0)
j. rosyjski
3 TT-1/2 j.ros. - Wikło J. (4)
j. wł.
3 TT-2/2 j.wł. - Olma M. (w)
PrProdC
3 TT-1/2 - Hojny B. (@)
PrProdC
3 TT-2/2 - Nikiel D. (@)
j. polski
3 TT - Kaps E. (7)
TechnolProdC
3 TT-1/2 - Hojny B. (@)
TechnolProdC
3 TT-2/2 - Nikiel D. (@)
wdż
3 TT - Hyrlik A. (8)
matematyka
3 TT - Machnicka A. (3)
PrProdC
3 TT-1/2 - Hojny B. (@)
PrProdC
3 TT-2/2 - Nikiel D. (@)
chemia
3 TT - Danek A. (6)
TechnolProdC
3 TT-1/2 - Hojny B. (@)
TechnolProdC
3 TT-2/2 - Nikiel D. (@)
DzGwCuk
3 TT - Krzyżanowska G. (8)
j. angielski
3 TT - Dulian E. (4)
PrProdC
3 TT-1/2 - Hojny B. (@)
PrProdC
3 TT-2/2 - Nikiel D. (@)
chemia
3 TT - Danek A. (6)
TechnolProdC
3 TT-1/2 - Hojny B. (@)
TechnolProdC
3 TT-2/2 - Nikiel D. (@)
religia
3 3TŻ2/3TT religia międzyoddziałowa - Jamroziński W. (4)
j. polski
3 TT - Kaps E. (7)
PrProdC
3 TT-2/2 - Nikiel D. (@)
DzGwCuk
3 TT - Krzyżanowska G. (6)
TechnolProdC
3 TT-2/2 - Nikiel D. (@)
religia
3 3TŻ2/3TT religia międzyoddziałowa - Jamroziński W. (4)
j. polski
3 TT - Kaps E. (7)
07:30
1
08:15
08:20
2
09:05
09:15
3
10:00
10:10
4
10:55
11:05
5
11:50
12:05
6
12:50
13:05
7
13:50
14:00
8
14:45