Bieżący tydzień: 22 czerwca - 28 czerwca
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
zaj. z wych.
3 TŻ2 - Podolska M. (3)
matematyka
3 TŻ2 - Jąkalska A. (3)
matematyka
3 TŻ2 - Jąkalska A. (18)
wf
3 TŻ2-w2 - Podolska M. (sgs)
j. polski
3 TŻ2 - Kaps E. (8)
PTwG
3 TŻ2-1/2 prac. - Chłopczyk B. (10)
PTwG
3 TŻ2-2/2 prac. - Konstanty M. (F2)
j. polski
3 TŻ2 - Kaps E. (7)
matematyka
3 TŻ2 - Jąkalska A. (18)
wf
3 TŻ2-w2 - Podolska M. (sgs)
j. polski
3 TŻ2 - Kaps E. (8)
PTwG
3 TŻ2-1/2 prac. - Chłopczyk B. (10)
PTwG
3 TŻ2-2/2 prac. - Konstanty M. (F2)
j. angielski
3 TŻ2-1/2 - Zyzańska R. (7)
j. wł.
3 TŻ2-2/2 - Olma M. (1)
j. fran.
3 TŻ2-1/2 - Nawrocka-Kaniewska A. (14)
j. angielski
3 TŻ2-2/2 - Mohl M. (15a)
wf
3 TŻ2-w2 - Podolska M. (sgs)
j. angielski
3 TŻ2-1/2 - Zyzańska R. (5a)
j. angielski
3 TŻ2-2/2 - Mohl M. (0)
PTwG
3 TŻ2-1/2 prac. - Chłopczyk B. (10)
PTwG
3 TŻ2-2/2 prac. - Konstanty M. (F2)

3 TŻ2 - Świerczek H. (8)
j. angielski
3 TŻ2-1/2 - Zyzańska R. (14)
j. angielski
3 TŻ2-2/2 - Mohl M. (15a)
j. fran.G
3 TŻ2-1/2 - Nawrocka-Kaniewska A. (8)
j. wł.G
3 TŻ2-2/2 - Olma M. (2)
HiS
3 TŻ2 - Wójcik-Nowak A. (6)
OKG
3 TŻ2-1/2 prac. - Karkut I. (O.K.)
OKG
3 TŻ2-2/2 prac. - Borecki P. (OK-F)
DzGwG
3 TŻ2 - Skrzypek A. (2)
PŻiPG
3 TŻ2-1/2 prac. - Chłopczyk B. (13)
PŻiPG
3 TŻ2-2/2 prac. - Konstanty M. (15a)
TechGT
3 TŻ2 - Kapustka D. (3)
wf
3 TŻ2-w1 - Podolska M. (sgs)
OKG
3 TŻ2-1/2 prac. - Karkut I. (O.K.)
OKG
3 TŻ2-2/2 prac. - Borecki P. (OK-F)
OPG
3 TŻ2 - Kapustka D. (6)
PŻiPG
3 TŻ2-1/2 prac. - Chłopczyk B. (13)
PŻiPG
3 TŻ2-2/2 prac. - Konstanty M. (15a)
matematyka
3 TŻ2 - Jąkalska A. (2)
wf
3 TŻ2-w1 - Podolska M. (sgs)
OKG
3 TŻ2-1/2 prac. - Karkut I. (O.K.)
OKG
3 TŻ2-2/2 prac. - Borecki P. (OK-F)
religia
3 3TŻ2/3TT religia międzyoddziałowa - Jamroziński W. (4)
TechGT
3 TŻ2 - Kapustka D. (20)
UG
3 TŻ2 - Skrzypek A. (2)
wf
3 TŻ2-w1 - Podolska M. (sgw)
OKG
3 TŻ2-1/2 prac. - Karkut I. (O.K.)
OKG
3 TŻ2-2/2 prac. - Borecki P. (OK-F)
religia
3 3TŻ2/3TT religia międzyoddziałowa - Jamroziński W. (4)
TechGT
3 TŻ2 - Kapustka D. (20)
UG
3 TŻ2 - Skrzypek A. (2)
07:30
1
08:15
08:20
2
09:05
09:15
3
10:00
10:10
4
10:55
11:05
5
11:50
12:05
6
12:50
13:05
7
13:50
14:00
8
14:45