Bieżący tydzień: 21 września - 27 września
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
OUK
4 KL-1/2 - Świerczek H. (O.K.)
prakt. zaw.
4 KL-1/2 - Borecki P. (OK-F)
wf
4 KL-w1 - Hyrlik A. (sił)
religia
4 KL/4TŻ1 religia - Talik J. (21)
OUK
4 KL-1/2 - Świerczek H. (O.K.)
j. ang.K
4 KL-2/2 - Gniewek E. (15)
prakt. zaw.
4 KL-1/2 - Borecki P. (OK-F)
wf
4 KL-w1 - Hyrlik A. (sił)
religia
4 KL/4TŻ1 religia - Talik J. (21)
OUK
4 KL-1/2 - Świerczek H. (O.K.)
j. fran.
4 KL-2/2 - Nawrocka-Kaniewska A. (15)
prakt. zaw.
4 KL-1/2 - Borecki P. (OK-F)
wf
4 KL-w1 - Hyrlik A. (sił)
UK
4 KL - Świerczek H. (7)
OUK
4 KL-1/2 - Świerczek H. (O.K.)
j. fran.
4 KL-2/2 - Nawrocka-Kaniewska A. (15)
geografia
4 KL - Grabowska B. (18)
prakt. zaw.
4 KL-1/2 - Borecki P. (OK-F)
matematyka
4 KL - Jąkalska A. (18)
UK
4 KL - Świerczek H. (7)
geografia
4 KL - Grabowska B. (21)
DzGwG
4 KL - Tarędź A. (14)
j. angielski
4 KL - Zyzańska R. (OK-F)
matematyka
4 KL - Jąkalska A. (18)
j. rosyjski
4 KL-1/2 - Wikło J. (0)
OUK
4 KL-2/2 - Karkut I. (O.K.)
j. polski
4 KL - Kanik J. (21)
DzGwG
4 KL - Tarędź A. (14)
j. angielski
4 KL - Zyzańska R. (OK-F)
DzGwG
4 KL - Tarędź A. (14)
j. rosyjski
4 KL-1/2 - Wikło J. (0)
OUK
4 KL-2/2 - Karkut I. (O.K.)
j. polski
4 KL - Kanik J. (21)
j. angielski
4 KL - Zyzańska R. (15)
prakt. zaw.
4 KL-2/2 - Borecki P. (OK-F)
j. angielski
4 KL - Zyzańska R. (18)
j. ros.K
4 KL-1/2 - Wikło J. (0)
OUK
4 KL-2/2 - Karkut I. (O.K.)
HiS
4 KL - Świerczek M. (13)
matematyka
4 KL - Jąkalska A. (18)
prakt. zaw.
4 KL-2/2 - Borecki P. (OK-F)
j. polski
4 KL - Kanik J. (6)
OUK
4 KL-2/2 - Karkut I. (O.K.)
zaj. z wych.
4 KL - Jąkalska A. (18)
prakt. zaw.
4 KL-2/2 - Borecki P. (OK-F)
wf
4 Kl-w2/4TŻ1-w2 - Śnieżko P. (sgs)
prakt. zaw.
4 KL-2/2 - Borecki P. (OK-F)
wf
4 Kl-w2/4TŻ1-w2 - Śnieżko P. (sgs)
wf
4 Kl-w2/4TŻ1-w2 - Śnieżko P. (sgs)
07:30
1
08:15
08:20
2
09:05
09:10
3
09:55
10:00
4
10:45
10:50
5
11:35
11:40
6
12:25
12:35
7
13:20
13:25
8
14:10
14:15
9
15:00
15:05
10
15:50
15:55
11
16:40
16:45
12
17:30