Bieżący tydzień: 20 stycznia - 26 stycznia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
j. niemiecki
4 TŻ1-1/2 - Chilińska A. (6)
j. angielski
4 TŻ1-2/2 - Mohl M. (7)
j. angielski
4 TŻ1-1/2 - Gniewek E. (6)
j. niemiecki
4 TŻ1-2/2 - Chilińska A. (7)
religia
4 TŻ1 - Płonka W. (21)
biologia
4 TŻ1 - Krzyżanowska G. (6)
j. angielski
4 TŻ1-1/2 - Gniewek E. (6)
j. niemiecki
4 TŻ1-2/2 - Chilińska A. (7)
zaj. z wych.
4 TŻ1 - Kłopotowska M. (17)
religia
4 TŻ1 - Płonka W. (21)
matematyka
4 TŻ1 - Jąkalska A. (2)
biologia
4 TŻ1 - Krzyżanowska G. (6)
matematyka
4 TŻ1 - Jąkalska A. (18)
j. niemiecki
4 TŻ1-1/2 - Chilińska A. (14)
j. angielski
4 TŻ1-2/2 - Mohl M. (15a)
matematyka
4 TŻ1 - Jąkalska A. (2)
biologia
4 TŻ1 - Krzyżanowska G. (21)
j. angielski
4 TŻ1-1/2 - Gniewek E. (15a)
j. angielski
4 TŻ1-2/2 - Mohl M. (18)
j. niemiecki
4 TŻ1-1/2 - Chilińska A. (14)
j. angielski
4 TŻ1-2/2 - Mohl M. (15a)
j. polski
4 TŻ1 - Kwiatkowska-Kos E. (7)
biologia
4 TŻ1 - Krzyżanowska G. (w)
j. angielski
4 TŻ1-1/2 - Gniewek E. (15a)
j. angielski
4 TŻ1-2/2 - Mohl M. (18)
biologia
4 TŻ1 - Krzyżanowska G. (w)
j. angielski
4 TŻ1-1/2 - Gniewek E. (1)
j. angielski
4 TŻ1-2/2 - Mohl M. (w)
j. polski
4 TŻ1 - Kwiatkowska-Kos E. (1)
HiS
4 TŻ1 - Świerczek M. (17)
j. polski
4 TŻ1 - Kwiatkowska-Kos E. (7)
j. angielski
4 TŻ1-1/2 - Gniewek E. (1)
j. niemiecki
4 TŻ1-2/2 - Chilińska A. (w)
j. polski
4 TŻ1 - Kwiatkowska-Kos E. (1)
HiS
4 TŻ1 - Świerczek M. (17)
HiS
4 TŻ1 - Świerczek M. (8)
wf
4 TŻ1-w1 - Śnieżko P. (sgs)
wf
4 TŻ1-w2 - Podolska M. (sgw)
j. angielski
4 TŻ1-1/2 - Gniewek E. (8)
j. angielski
4 TŻ1-2/2 - Mohl M. (7)
wf
4 TŻ1-w1 - Śnieżko P. (sił)
wf
4 TŻ1-w2 - Podolska M. (sgw)
HiS
4 TŻ1 - Świerczek M. (8)
j. angielski
4 TŻ1-1/2 - Gniewek E. (8)
j. angielski
4 TŻ1-2/2 - Mohl M. (7)
wf
4 TŻ1-w1 - Śnieżko P. (sgs)
wf
4 TŻ1-w2 - Podolska M. (sgw)
07:30
1
08:15
08:20
2
09:05
09:15
3
10:00
10:10
4
10:55
11:05
5
11:50
12:05
6
12:50
13:05
7
13:50
14:00
8
14:45
14:50
9
15:35
15:40
10
16:25
16:30
11
17:15