Bieżący tydzień: 21 września - 27 września
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
j. niemiecki
4 TŻ1-1/2 - Szarek L. (13)
j. wł.
4 TŻ1-2/2 - Olma M. (17)
zaj. z wych.
4 TŻ1 - Wójcik-Nowak A. (20)
j. niemiecki
4 TŻ1-1/2 - Szarek L. (13)
j. wł.
4 TŻ1-2/2 - Olma M. (17)

4 TŻ1 - Świerczek H. (20)
UG
4 TŻ1-1/2 - Skrzypek A. (9)
UG
4 TŻ1-2/2 - Kacprowicz L. (21)
matematyka
4 TŻ1 - Machnicka A. (18)
UG
4 TŻ1-1/2 - Skrzypek A. (9)
UG
4 TŻ1-2/2 - Kacprowicz L. (21)
matematyka
4 TŻ1 - Machnicka A. (18)
religia
4 TŻ1 - Płonka W. (18)
UG
4 TŻ1-1/2 - Skrzypek A. (9)
UG
4 TŻ1-2/2 - Kacprowicz L. (21)
matematyka
4 TŻ1 - Machnicka A. (3)
j. wł.
4 TŻ1-2/2 - Olma M. (5a)
OKG
4 TŻ1-1/2 - Świerczek H. (O.K.)
OKG
4 TŻ1-2/2 - Frycz S. (8)
OPG
4 TŻ1-1/2 - Karkut I. (20)
OPG
4 TŻ1-2/2 - Kacprowicz L. (17)
j. polski
4 TŻ1 - Kwiatkowska-Kos E. (17)
matematyka
4 TŻ1 - Machnicka A. (3)
OKG
4 TŻ1-1/2 - Świerczek H. (O.K.)
OKG
4 TŻ1-2/2 - Frycz S. (8)
OPG
4 TŻ1-1/2 - Karkut I. (20)
OPG
4 TŻ1-2/2 - Kacprowicz L. (17)
j. polski
4 TŻ1 - Kwiatkowska-Kos E. (17)
PŻiPG
4 TŻ1-1/2 - Chłopczyk B. (5a)
PŻiPG
4 TŻ1-2/2 - Konstanty M. (O.K.)
matematyka
4 TŻ1 - Machnicka A. (3)
j. angielski
4 TŻ1-1/2 - Dulian E. (15)
j. angielski
4 TŻ1-2/2 - Mohl M. (14)
j. angielski
4 TŻ1-1/2 - Dulian E. (17)
PŻiPG
4 TŻ1-1/2 - Chłopczyk B. (5a)
PŻiPG
4 TŻ1-2/2 - Konstanty M. (O.K.)
matematyka
4 TŻ1 - Machnicka A. (3)
j. angielski
4 TŻ1-1/2 - Dulian E. (15)
j. angielski
4 TŻ1-2/2 - Mohl M. (14)
j. niemiecki
4 TŻ1-1/2 - Szarek L. (14)
j. angielski
4 TŻ1-2/2 - Mohl M. (13)
HiS
4 TŻ1 - Wójcik-Nowak A. (4)
wf
4 Kl-w2/4TŻ1-w2 - Śnieżko P. (sgs)
wf
4 TŻ1-w1 - Hyrlik A. (sgw)
j. angielski
4 TŻ1-1/2 - Dulian E. (14)
j. angielski
4 TŻ1-2/2 - Mohl M. (13)
HiS
4 TŻ1 - Wójcik-Nowak A. (4)
wf
4 Kl-w2/4TŻ1-w2 - Śnieżko P. (sgs)
wf
4 TŻ1-w1 - Hyrlik A. (sgw)
religia
4 TŻ1 - Płonka W. (15)
wf
4 Kl-w2/4TŻ1-w2 - Śnieżko P. (sgs)
wf
4 TŻ1-w1 - Hyrlik A. (sgw)
07:30
1
08:15
08:20
2
09:05
09:10
3
09:55
10:00
4
10:45
10:50
5
11:35
11:40
6
12:25
12:35
7
13:20
13:25
8
14:10
14:15
9
15:00
15:05
10
15:50
15:55
11
16:40
16:45
12
17:30