Przejdź do treści Przejdź do menu

Konkurs plastyczny „TEATR – MIEJSCE MAGICZNE” (UWAGA KONKURS z NAGRODAMI!!!)

  • 09-02-2021 15:22
Obrazek aktualności Konkurs plastyczny „TEATR – MIEJSCE MAGICZNE” (UWAGA KONKURS z NAGRODAMI!!!)

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie plastycznym „TEATR – MIEJSCE MAGICZNE”, organizowanym przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział Bielsko-Biała, pod patronatem Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej. 

Cele konkursu:

- podkreślenie roli i wagi teatru w edukacji kulturalnej,

- popularyzowanie historii teatru,

- ćwiczenie umiejętności poszukiwania informacji i dokumentowania źródeł

- rozwijanie kreatywności i plastycznych umiejętności uczniów 

- uświetnienie obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru

Temat dla uczniów szkół ponadpodstawowych:

Teatr jako jedyny jest syntezą wszystkich sztuk tworzących kulturę. /Temida Stankiewicz-Podhorecka, wykład „O kondycji współczesnego teatru”, WSKSiM, Toruń 30 marca 2011/

Zadanie

Przygotuj infografikę ilustrującą temat /w formacie plakatowym/

Do pracy dołącz:

- metryczkę według zamieszczonego wzoru

- bibliografię obejmującą wykorzystane materiały źródłowe

Prace należy dostarczyć lub przesłać do siedziby TNBSP O/Bielsko-Biała ul. Komorowickiej 27, w terminie do 15 marca 2021 r. (Prace przyjmowane są w godzinach pracy  Biblioteki szkolnej ZSE, w godz. 7.30-15.00. W przypadku przesyłki obowiązuje data stempla pocztowego.) lub do biblioteki naszej szkoły.

W związku ze zmieniającą się sytuacją pandemiczną Organizator zastrzega sobie prawo poinformowania o warunkach i terminie wręczenia nagród podczas ogłoszenia wyników 27 marca 2021 r.

Regulamin konkursu znajdziesz tutaj :)