Zawodowa ściana – plakat cyfrow

Obrazek newsa Zawodowa ściana – plakat cyfrow

Podsumowanie konkurs dla uczniów szkół branżowych i techników

w ramach projektu Instytutu Goethego w Warszawie

„ NIEMIECKI - SUKCES W ZAWODZIE ”

 

W dniach 1 – 30 września  2019r. młodzież szkoły ZSGiH  w składzie Joanna Lazar oraz Weronika Faber  z klasy 4tż2, Joanna Herok z klasy 3tż1 oraz Elżbieta Wajs z klasy 2tż1 uczestniczyła w konkursie projektowym, organizowanym przez Instytut Goethego w  Warszawie pt.:  „ Zawodowa ściana – plakat cyfrowy”  Celem  konkursu było  rozwinięcie kompetencji medialnych uczniów oraz zwiększenie ich świadomości oraz świadomości nauczycieli i dyrekcji szkół w kwestii znaczenia, jakie ma otoczenie dla procesu dydaktycznego. 
Istotą tego działania była cyfrowa aranżacja jednej ze ścian pracowni, w której odbywają się lekcje języka niemieckiego  oraz lekcje przedmiotów zawodowych i przekształcenie jej w środowisko sprzyjające pracy i nauce. 
Szczególnie ważne było  pokazanie specyfiki poszczególnych zawodów oraz  przyczynienie się do rozwoju partycypacji w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe jak  i wspieranie  tym samym nauki języka niemieckiego w oparciu o działanie i pracę zespołową.

Uczennice wykonały plakat cyfrowy w programie canvas, promujący szkołę ZSGiH  w zakresie kształcenia zawodowego  na kierunku : technik żywienia i usług gastronomicznych.

Młodzież wypracowała i otrzymała w miesiącu grudniu 2019r. Dyplom uczestnictwa w projekcie oraz zaprezentowała szkołę na arenie szkół zawodowych w kraju.

 

 

Szkolny koordynator konkursu projektowego kol. Anita Chilińska