Bieżący tydzień: 22 czerwca - 28 czerwca
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
j. fran.
1 TŻ2g-2/2 - Nawrocka-Kaniewska A. (5)
j. niemiecki
1 TŻ2g-1/2 - Chilińska A. (1)
PTwG
1 TŻ2g-1/2 - Chłopczyk B. (9)
PTwG
1 TŻ2g-2/2 - Kłopotowska M. (10)
wf
1 TŻ2g-w1 - Błasiak W. (sił)
j. angielski
1 TŻ2g-1/2 - Zyzańska R. (5a)
informatyka
1 TŻ2g-2/2 - Grabowska B. (5)
j. angielski
1 TŻ2g-1/2 - Zyzańska R. (4)
j. angielski
1 TŻ2g-2/2 - Gniewek E. (6)
PTwG
1 TŻ2g-1/2 - Chłopczyk B. (9)
PTwG
1 TŻ2g-2/2 - Kłopotowska M. (10)
wf
1 TŻ2g-w1 - Błasiak W. (sił)
matematyka
1 TŻ2g - Machnicka A. (3)
geografia
1 TŻ2g - Grabowska B. (6)
PTwG
1 TŻ2g-1/2 - Chłopczyk B. (9)
PTwG
1 TŻ2g-2/2 - Kłopotowska M. (10)
matematyka
1 TŻ2g - Machnicka A. (3)
wf
1 TŻ2g-w1 - Błasiak W. (sił)
edb
1 TŻ2g - Sitek A. (1)
biologia
1 TŻ2g - Krzyżanowska G. (1)
PTwG
1 TŻ2g-1/2 - Chłopczyk B. (9)
PTwG
1 TŻ2g-2/2 - Kłopotowska M. (10)
historia
1 TŻ2g - Świerczek M. (1)
TechGT
1 TŻ2g-1/2 - Chłopczyk B. (1)
TechGT
1 TŻ2g-2/2 - Zielińska B. (0)
wf
1 TŻ2g-w2 - Błasiak W. (sgw)
historia
1 TŻ2g - Świerczek M. (4)
wos
1 TŻ2g - Świerczek M. (17)
WiBPwG
1 TŻ2g - Kapustka D. (6)
TechGT
1 TŻ2g-1/2 - Chłopczyk B. (1)
TechGT
1 TŻ2g-2/2 - Zielińska B. (0)
wf
1 TŻ2g-w2 - Błasiak W. (sił)
wok
1 TŻ2g - Kwiatkowska-Kos E. (7)
chemia
1 TŻ2g - Danek A. (18)
j. polski
1 TŻ2g - Kanik J. (8)
przeds.
1 TŻ2g - Tarędź A. (6)
wf
1 TŻ2g-w2 - Błasiak W. (sił)
zaj. z wych.
1 TŻ2g - Błasiak W. (4)
j. polski
1 TŻ2g - Kanik J. (21)
religia
1 TŻ2g - Płonka W. (7)
przeds.
1 TŻ2g - Tarędź A. (6)
matematyka
1 TŻ2g - Machnicka A. (3)
j. polski
1 TŻ2g - Kanik J. (21)

1 TŻ2g - Świerczek H. (8)
informatyka
1 TŻ2g-1/2 - Sitek A. (5)
j. angielski
1 TŻ2g-2/2 - Gniewek E. (5a)
religia
1 TŻ2g - Płonka W. (2)
fizyka
1 TŻ2g - Piszczek K. (4)
07:30
1
08:15
08:20
2
09:05
09:15
3
10:00
10:10
4
10:55
11:05
5
11:50
12:05
6
12:50
13:05
7
13:50
14:00
8
14:45
14:50
9
15:35
15:40
10
16:25