Przejdź do treści Przejdź do menu

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze:


UCHWAŁA NR 180/2015 RADY MINISTRÓW z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wraz z załącznikiem (tekst programu)


Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych


Celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.


List otwarty do rodziców uczniów
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej


W ramach programu nauczyciele biblioteki opracowali i przeprowadzili ankietę "Wybory książek 2019". Każdy z uczniów może mieć przecież wpływ na to, co znajdzie się na półkach bibliotecznych :)

Ankieta prowadzona była od czerwca do października, poprzez specjalnie przygotowany formularz dostępny pod adresem

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6oW0Rtn8SqpZRTP5LhuPRvuJESkAjQ0a4SL0roGD8RbQjQw/viewform


W badaniu wzięło udział 165 osób.
Szczegółowa analiza ilościowa i jakościowa wyników ankiety
dostępna jest w bibliotece szkolnej :)


ZAPRASZAMY !!!

Ostatnie aktualności Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa